Radhusområde Kornfibblan

Sammanfattning:

I detta projekt har Nisha Badur gjort illustrationer för ett radhusområde.

Detaljer:

Kund: Paradoumo gruppen AB
Leverans: Illustration