Exempel på uppdrag

Special­anpassade möbler

Jag formger anpassade möbler för specifika ändamål, miljö eller yta.

 

Planlösnings­ändringar

Jag förändrar och uppdaterar planlösningar genom att ta fram nya lösningar och optimera ytor. Det kan exempelvis innebära att jag ser över väggarnas placering.

 

Bygglov

När du ska förändra en fasad eller tillbyggnad krävs i vissa sammanhang att du har en bygglovsansökan. Det kan exempelvis vara då du ska placera eller omplacera fönster eller dörrar. Jag hjälper dig därför hela vägen från idé till bygglov.

Inrednings­koncept

Inredningskoncept är en helhetslösning från minsta detalj till övergripande beslut. Vid ett sådant uppdrag tar jag fram ett eller två kreativa koncept utifrån dina önskemål. Konceptet omfattar allt från specialanpassade möbler, färgval, ljus och materialval. Jag hjälper dig att hitta och följa den röda tråden som ska genomsyra hela projektet.

 

Dina idéer står i centrum och vi har ständig nära dialog. Varje inredningskoncept utvecklas därför i detalj och kan presenteras i olika koncept. Det kan exempelvis vara material-, köks-, badrums- och förvaringskoncept.

 

Jag tar även fram rumsspecifikationer med val av material, ytskikt, inköpsspecifikationer om så önskas.