Briefing

Vad och när? Definiera Uppgift | Utmaning.

 

Analys

Varför? Samla information | Brainstorma | Analysera.

 

Utveckla

Hur? Skissa | modellera.

 

Presentera

Diskutera | Utveckla

 

Gestalta

Utforma | Visualisera

 

Dokumentera

Sammanställa