Kreativ process

Jag jobbar enligt en väl strukturerad kreativ process för att underlätta för dig som kund och säkerställa att dina förväntningar uppfylls.

1.

Briefing

Definiera problem | Utmaning.

I första fasen går vi igenom mål och vision. Vi definierar de mätbara aktiviteter som ska skapas, samt lägger upp en tidsplan för dessa.

2.

Analys

Samla information | Brainstorma | Analysera.

Här undersöks, diskuteras och analyseras projektets behov och tillsammans modellerar vi om utmaningar till möjligheter. Vid behov och beroende på projekt tar jag in kompetenser och samarbetspartners för att nå önskat resultat.

3.

Utveckla Lösningar

Skissa | Modellera.

I detta skede sammanställer jag det vi tillsammans har gått igenom i de två första stegen och utifrån detta skissas lösningar fram.

4.

Presentera

Diskutera | Utveckla

Lösningar och möjligheter presenteras med hjälp av skisser, modeller, bilder och mood board. Vid behov diskuterar och utvecklar vi projektet tillsammans.

5.

Gestalta

Utforma | Visualisera

Slutresultatet visualiseras och du får en bild av hur projektet kommer att växa fram.

6.

Dokumentera

Sammanställa

De handlingar som krävs beroende på projekt tas fram för färdigställning av projektet.