Nida Catering

Sammanfattning:

I detta projekt har Nisha Badur tagit fram ritningar och koncept för NiDa caterings renovering & uppfräschning. Nisha har även tagit fram specialanpassade möbler till lokalen.

Detaljer:

Kund: Nida Catering | Paradoumo Byggstyrning
Leverans: Specialanpassade möbler, planlösningssändringar & delar av inredningskoncept